ĐĂNG NHẬP
BRAND MARKETING
ĐĂNG NHẬP
28/02/2021
Xây dựng mô hình kinh doanh đào tạo ngành kỹ thuật ô tô trong bối cảnh tự chủ đại học

Tự chủ đào tạo đại học đang là một vấn đề nhận được sự quan tâm của xã hội. Trước thách thức và cơ hội của việc tự chủ đại học, các trường đại học Việt Nam cần đưa ra những chính sách đột phá, trong đó việc xây dựng một mô hình kinh doanh […]

Xây dựng mô hình kinh doanh đào tạo ngành kỹ thuật ô tô trong bối cảnh tự chủ đại học

Tự chủ đào tạo đại học đang là một vấn đề nhận được sự quan tâm của xã hội. Trước thách thức và cơ hội của việc tự chủ đại học, các trường đại học Việt Nam cần đưa ra những chính sách đột phá, trong đó việc xây dựng một mô hình kinh doanh […]

28/02/2021
©2021 MHBrain. 
Ngõ 72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mọi bản quyền được bảo lưu.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram